طرح توجیهی کارآفرینی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی

طرح توجیهی کارآفرینی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی
طرح توجیهی کارآفرینی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی

طرح-توجیهی-کارآفرینی-ریخته-گری-قطعات-چدن-آلیاژی

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی
در قالب فایل pdf و متشکل از 72 صفحه قابل انتشار

چدن ها ( cost iron)، آلیاژي از آهن - کربن  و سیلیسیم است  کـه همـواره  محتـوي عناصـري در حد  جزئی  (کمتر از 0,1 درصد ) و غالبا  عناصر آلیاژي (بیشتر از 0,1 درصد ) بوده  و به  حالـت ریختگی  یا  پس  از عملیات  حرارتی  به  کار برده  می شود. عناصر آلیاژي بـراي  بهبـود  کیفیـت  چـدن براي  مصارف  ویژه  به  آن  افزوده می شود. آلیاژهاي  چدن  در کارهاي  مهندسی  کـه  در  آنهـا  چـدن زمینـه   سـاختاري  آن  معمولی  ناپایدار است  به  کار    مـی رونـد . اساسـا  خـواص  مکـانیکی  چـدن  بـه بستگی  دارد  و مهمترین  زمینه  ساختار چدن ها  عبارتند  از: فریتـی،  پرلیتـی،  بینیتـی  و آسـتینتی .

انتخاب  نوع  چدن  و ترکیب  آن  براساس خواص  و کاربردهاي  ویژه  مربوطه  تعیین  می شود. 

چدن ها به دو گروه اصلی  طبقه بندي می شوند: آلیاژهایی براي مقاصد  عمومی  که  موارد اسـتعمال آنها  در کاربردهاي  عمده  مهندسی  است و آلیاژهاي  بـا  منظـور و مقاصـد  ویـژه  از جملـه  چـدنهاي سفید  و آلیاژي  که  براي  مقاومت  در برابر سایش، خوردگی  و مقاوم  در برابر حرارت  بـالا مـورد  استفاده  قرار می گیرند. در طرح  حاضرهدف تولید قطعـات ریختگـی  از چـدن آلیـاژي  اسـت، لـذا مطالعات  بر روي  این  دو نوع  چدن  متمرکز شده  است.


معرفی  چدن هاي آلیاژي: کربن  چدن  آلیاژي  به  صورت  بلور سمانتیت  کربید  آهـن ، (Fe C) مـی باشـد  کـه از سـرد کـردن سریع  مذاب حاصل می شود و این  چدن هـا  بـه  آلیاژهـاي  عـاري از گرافیـت  و گرافیـت دار تقـسیم  می شوند  و به  صورتهاي  مقاوم به  خوردگی، دماي  بالا،  سایش  و فرسایش  می باشند.


عناوین مهم این مقاله بررسی و ارائه استانداردهای ملی و بین المللی, توضیح موارد مصرف و کاربرد, بررسی اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و خارجی, بررسی روند صادرات, بررسی اجمالی تکنولوژی و سرمایه ی مورد نیاز , پیشنهاد منطقه ی مناسب برای اجرای این طرح, بررسی حمایت های اقتصادی و بازرگانی و وضعیت عرضه و تقاضای آن می باشد.
دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل